ERP-Front

ERP ИНТЕГРАЦИЯ

Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието или ERP системите са една модерна и важна част от информационното осигуряване на Вашият бизнес. Те обхващат изцяло процесите свързани с функционирането на фирмата, като спомагат за оптимизирането и повишаването на КПД на ежедневните дейности.

КАКВО
ПОЛУЧАВАТЕ

Контрол на финанси

Контролирането на финансите в едно предприятие е важна основа в постигането на успешно развитие и генериране на печалби. Независимо дали става дума за вземания или за разплащане, забавянето на процесите е основен проблем в сферата. Чрез интегрирането на ERP система, тези действия могат лесно да бъдат проследени и автоматизирани.

Управление на счетоводство

Счетоводството в една растяща фирма става все по-сложно и по-тромаво. Оперативното време за изпълняване на операциите може да отнеме много време и ресурс. Чрез автоматизиране на ежемесечните процеси, никога няма да имате проблем с изпускане на срокове, а всички фактури и отчети са на един клик разстояние.

Контрол на наличности

Складовите наличности са нещото без което би се нарушил нормалният процес в една структура. Независимо дали става дума за суровина или вече готов продукт, липсата и намаленото количество на склад говори за лоша организация и прекъсване на нормалното функциониране. ERP решава проблемите, като съобщава или автоматично поръчва блага от доставчици.

Интеграция с външни системи

Възможността да интегрирате външни системи в един лесен за използване софтуер, ще даде предимство пред конкурентите. Информационният поток и документооборотът с митници, НАП, банки, доставчици и други обществени и частни институции ще намали времето за обработка и ще елиминира възможността за грешка при работа от подобно естество.

Растежът започва тук. Запазете си час за безплатна консултация.

Защо ERP е важно?

Благодарение на интеграцията на подобна система, ще забележите мигновено резултатите свързани с намаляване на времето нужно за комуникация, обработка на информация, генериране на отчети, управление на средства и ще избегнете пропускането на важни събития, като осчетоводяване, поръчки, доставки, разплащане и др.

Interface-ERP

Лесен за управление интерфейс

Елиминирайте нуждата да се запознавате с всяка една система поотделно.

С един удобен и интуитивен потребителски интерфейс, ще успеете да управлявате всичко нужно за ежедневните задачи на фирмата си. Вече няма да търсите в трудно достъпни менюта и вътрешни страници. С базова компютърна грамотност ще успеете да управлявате целия поток информация!

Functions-ERP

Голям набор от функции

При разработването си ERP системите са предвидени за всяка сфера и всеки бизнес.

Под внимание са взети всички основни фукнционалности, които се използват в една фирма всеки ден. От счетоводство, през логистика и управление на хора и финанси, всичко е предвидено, за да може да улесни изпълнението на задачите.

Ако спецификата на сферата в която работите има нужда от нещо, което не е включено, то би могло лесно и бързо да се добави без да нарушава досегашната работа на системата.

Devices-ERP

Достъп от всеки тип устройство

С напредването на технологията, ограниченията и изискванията отпадат.

Вече можете да имате достъп до системата на Вашето предприятие по всяко време от всяка точна на света. Новото поколение ERP са базирани на облачните услуги и единственото изискване е да имате устройство с достъп до интернет.

Без значение от мощността на компютъра и размера на екрана, ще получите оптимално добре визуализиране най-важната информация. Това дава свобода на движението и позволява да съчетавате дейностите си.

Visual-ERP

Улеснено визуализиране, импортиране/експортиране на данни

Работата с големи обеми от данни вече не е предизвикателство!

Визуализирането на голям обем от информация позволява по-лесно да се придобие представа без да се обръща внимание на детайлите. При ERP интеграция, вече ще можете да направите това само с помощта на мишката.

Импортирането и експортирането на данни, вече няма да е нужно да става само и единствено на ръка. Ще елиминирате нуждата от специалист по бази данни и сами ще успявате да филтрирате, сортирате, създавате и премахвате информация с лекта.

Payment-ERP

Интегриране и автоматизиране на разплащания

С ERP интеграция няма да забравите плащане и фактуриране.

Независимо дали е входящо или изходящо, плащането няма да бъде забавено или забравено. Възможността да се свържете с множество платежни средства, ще Ви направи конкурентни и ще предоставите на клиентите си най-удобният за тях начин за плащане.

Опцията за автоматизиране, ще елиминира загубата на време за обработка повтарящи се плащания. По този начин разходи и приходи като работни заплати, плащания от клиенти, плащания на доставчик с определена повторяемост вече няма да заемат излишно време за изпълнение.

Имате предизвикателство за нас?

Поискайте предложение или запазете час за безплатна консултация